TouchScreen, gevestigd aan Nicolaas Pieckstraat 12, 3232 BP, Brielle, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

 • https://touchscreen.nl
 • support@touchscreen.nl
 • Nicolaas Pieckstraat 12, 3232 BP, Brielle, Netherlands
 • +31 (0)181 413 112

 

Website

  

Persoonsgegevens die wij verwerken

TouchScreen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

TouchScreen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

TouchScreen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • De gegevens blijven op de server zolang het gebruikersaccount bestaat. Wanneer de gebruiker vraagt om zijn of haar account te verwijderen, worden de gegevens verwijderd.

Wij maken ook gebruik van een livechat op onze website. Het gebruik hiervan is optioneel, maar wanneer het gebruikt wordt, slaan wij de volgende gegevens op:

 • IP-adres
 • Tijdzone (bijvoorbeeld: Europa/Parijs) 
 • Land (bijvoorbeeld: Nederland / nl)
 • Browser (Mozilla, Chrome, enz.)
 • Chatgeschiedenis met tijdnotatie
 • Gekozen bijnaam
 • E-mailadres
 • Datum laatste bezoek
 • Duur van het gesprek
 • De reactietijd van de beheerder op de chat
 • Soort apparaat

Deze gegevens worden opgeslagen om de functionaliteit van de livechat te kunnen gebruiken, om betere ondersteuning te kunnen bieden bij vervolggesprekken en om de gebruiker te kunnen herkennen.

Deze gegevens worden bewaard totdat deze door de beheerder worden verwijderd; dit kan op verzoek door een e-mail te sturen naar support@touchscreen.nl.


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@touchscreen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TouchScreen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TouchScreen) tussen zit.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Touch Screen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touch Screen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TouchScreen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@touchscreen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TouchScreen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen

TouchScreen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@touchscreen.nl.

 

Het delen van informatie

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens die wij van u verzamelen zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft.

 

Veiligheids maatregelen

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens serieus en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik. Deze maatregelen omvatten:

 • Data encryptie;
 • Protocollen met betrekking tot veilige communicatie;
 • Toegangscontroles;
 • Regelmatige veiligheidsaudits.

 
Jou rechten

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via support@touchscreen.nl.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Als dit het geval is, zullen wij de bijgewerkte versie op onze website plaatsen en u op de hoogte stellen van de nieuwe wijzigingen.